Sosyal medya yeme bozukluğuna neden olabilir mi?

Sosyal medya kullanımı özellikle gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında her geçen gün hızla artmaktadır. Sağlık ve zindelikle ilgili sosyal medya paylaşımları da oldukça popülerdir ve bu nedenle sosyal medyada sağlıkla ilgili birçok içerik üretilmektedir. Bu duruma paralel olarak çok sayıda sağlık tüketicisi sosyal medya kanallarında sağlıkla ilgili bilgi aramaktadır; ancak bu platformlardan elde edilen bilgiler yanıltıcı olabilmektedir. İnternet ve sosyal medya platformlarına erişim kolaylığının artması, yeme bozukluğu olan bireylere duygularını, deneyimlerini ve hastalıkları ilgili bilgileri paylaşmaları için ortam oluşturmaktadır. Yeme bozuklukları sayısının 2010-2013 yılları arasında neredeyse iki katına çıktığı ve bu durumun gelişmesinde medya endüstrisinin etkili olduğu belirtilmiştir .


Pro yeme bozukluğu içerikli web siteleri, yeme bozukluğunun sürdürül- mesine neden olabilmektedir. Anoreksiya yanlısı web siteleri, düzensiz yemek yemeyi teşvik ederek, anoreksiyi bir moda ya da güzellik algısı olarak görülmesini sağlamaktadır. Ayrıca bu siteler nasıl ano- reksik olacağına dair ipuçlarını da paylaşmaktadır. Bu web sitelerine maruz kalma, olumsuz ruh hali ve azaltılmış benlik saygısı, algılanan çekiciliği azaltma ve katı diyet denemeleri gibi olumsuz etkilerle ilişkilendirilmiştir.


Sosyal medya kullanım süresi 7 saatin altında olan bireyler, sosyal medya kullanım süresi 7 saat ve üzeri olan bireylere oranla daha az duygusal yeme davranışı, daha az kontrolsüz yeme davranışı, daha olumlu beden algısı ve daha az yeme bozukluğu özelliği göstermiştir.


KAYNAK: Ambegaonkar JP Mettinger LM Caswell SV Burtt A Cortes N. Relationships between core endurance hip |strength, and balance in col- legiate female athletes. Int J Sports Phys Ther. 2014;9(5):604-616.