2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyada diyabet insidansının 1980’den beri artış eğiliminde olduğunu ve 2014’te yetişkin nüfusta %8,5’e çıktığını bildirmiştir. Diyabetli hastaların çoğu tip 2 diyabetten etkilenir. Prediyabet, gelecekte diyabet gelişimi için yüksek risk taşıyan kişiler için düşünümektedir. Bu konudaki bir araştırmaya değinelim;
Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, literatür taramasından belirlenen 401 çalışma arasından 36 prediyabetli denek ve 109 tip 2 diyabet hastasını içeren 4 RCT analiz edildi. Prediyabette, APG azalması -15,1 mg/dL MD ile anlamlı bulundu. Tip 2 diyabette yapılan meta-analiz, ejder meyvesinin üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterdi.
Ancak;
Prediyabette mevcut kanıtlar ilginç. Bu, diyabetin önlenmesine biraz ışık tutacaktır. Bu kanıtlara göre, ejder meyvesinin daha yüksek dozla alımının daha fazla kan şekeri düşüşüyle doğru orantılı olduğu gözlenmiştir.


KAYNAK: Nalinee Poolsup,Naeti Suksomboon,Naw Juna Paw,Effect of dragon fruit on glycemic control in prediabetes and type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis