Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmanın sonuçları oldukça dikkat çekicidir.
Beslenme bilgisi tüm toplumun beslenme alışkanlıklarında önemli bir etkendir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine olumsuz etkileri ancak doğru bir beslenme bilgisi ve bu bilginin davranışa dönüşüyle ortadan kaldırılabilir. Birey ve toplum açısından en dikkat çekici dönem olan ve kişiliğin oluştuğu gençlik yıllarında beslenme bilgisinin edinilmiş olması büyük önem kazanmaktadır. Özellikle üniversite yılları; bireylerin yanlış beslenme alışkanlıkları kazandığı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi bakımından risk taşıdığı dönemlerdir.


Araştırmalar sonucu incelenen 2 farklı makalede verilerin birbirine benzer olduğu görülmüştür. Bizler de DF ekibi olarak ekibimizin genç dinamiklerinden olan Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan beslenme bilgisi sonuçlarını sizler için derledik:


Araştırmalar sigara içen kişilerin sebze ve meyveleri daha az tükettiklerini, dolayısıyla beslenme alışkanlıklarının olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Sigara içenlerin içmeyenlere göre iştahının daha az olduğu, bu durumun da beslenme durumunu olumsuz etkilediği bildirilmektedir. Düzenli spor yapanların beslenme alışkanlık düzeyinin daha yüksek olduğunu belirlenmiştir. En fazla sabah öğününün atlandığı, en az ise akşam öğününün atlandığı belirtilmiştir. Öğrencilerin üzgün veya yorgun olduğunda % 42.6’sının her zamankinden az yediği saptanırken, % 20.4’ünün her zamankinden çok ve sık yediği tespit edilmiştir. Sevinçli veya heyecanlı olduğunda öğrencilerin % 24.8’i her zamankinden çok ve sık yediklerini, % 22.9’ u her zamankinden az yediği belirtmişlerdir. Ayrıca çalışmalar kız öğrencilerin beslenme bilgi puan ortalaması, erkek öğrencilerin beslenme bilgi puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. İlde yaşayan öğrencilerin ise beslenme bilgi puan ortalamasının daha yüksek oluşu; beslenmeyle ilgili doğru bilgilere TV, gazete, dergi ve diğer iletişim araçlarına daha kolay ulaşmanın sonucu olabilir.


Çalışmaların incelenen verilerine göre beslenme eğitimi almış öğrencilerin beslenme bilgi düzeyinin, beslenme alışkanlığı durumlarının ve gıda güvenliği bilgisinin daha iyi olduğu sonucuna varılmış. Böylece elde edilen olumlu bilgiler davranış, alışkanlık ve tutuma dönüşebilecektir. Bu nedenle de alanında uzman bireyler tarafından eğitiminin sürekli ve etkin bir şekilde yapılması ve belirli aralıklarla eğitimin etkinliğinin belirlenmesi adına gençlerin beslenme bilgisinin sorgulanması yararlı olacaktır.


KAYNAK: Özpınar Karayormuk N. Afyon Kocatepe üniversitesi meslek yüksekokulu öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2002.