Metabolik sendrom (MetS), dünyada önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan tip 2 diyabetes mellitus ve kardiyovasküler hastalık (KVH) riskinde artışa yol açan yüksek kan şekeri, dislipidemi, hipertansiyon ve obezite gibi risk faktörlerinin bir kümelenmesidir.


Metabolik sendrom, tip 2 diabetes mellitus ve KVH riskini sırasıyla yaklaşık beş ve üç kat artırır. Bu nedenle bu tür durumların istenmeyen yan etkileri daha az olan ve sentetik seçeneklere göre daha etkili olabilecek bitkisel seçeneklerle yönetilmesi hayati önem taşımaktadır.


Avokado, iyi bilinen bir karotenoid, mineral, fenolik, vitamin ve yağ asidi kaynağıdır. Lipid düşürücü, antihipertansif, antidiyabetik, anti-obezite, antitrombotik, antiaterosklerotiktir.
Avokadonun kalp koruyucu etkileri çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.


KAYNAK: Phytother Res. 2017 Jun;31, Effects of Avocado (Persea americana) on Metabolic Syndrome: A Comprehensive Systematic Review